Kopij Spartaan

Ondanks de corona komt er toch een Spartaan uit, zowel gedrukt als online. Heb je verhalen over het seizoen tijdens de corona of andere verhalen dan kun je dit doen door te mailen naar: helma.molema@kpnmail.nl

Kopie inleveren uiterlijk vrijdag 30 juli 2021.