Kopij Spartaan

Wil je ook de verhalen van jouw team in de Spartaan? Dat kan als je je kopie voor 30 juni a.s. inlevert!

Op zo’n manier extra aandacht om het seizoen af te sluiten met verhalen/ foto in de Spartaan.

Dit kun je doen door te mailen naar: helma.molema@kpnmail.nl

j