Kopij Spartaan

Voor de komende Spartaan kan er kopij worden ingeleverd tot 1 april a.s.
Wil je ook met je team in de “Paas”Spartaan of heb je als commissie iets te melden, lever dan voor 1 april je kopij in.

Dit kun je doen door te mailen naar: helma.molema@kpnmail.nl

j